Home
Často kladené otázky
Hodnocení motocyklových olejů dle JASO Tisk
Prý došlo ke změnám norem na hodnocení motocyklových olejů. V čem spočívají?

Odpověd:
Ano, v loňském roce skutečně došlo k úpravám normy JASO, podle které jsou posuzovány oleje pro čtyřdobé motory motocyklů. Pokusím se vysvětlit příčiny a podstatu těchto změn.

Základním problémem původní specifikace JASO MA/MB byl fakt, že nebyla příliš náročná. U JASO MB můžeme dokonce říci, že bylo téměř nemožné najít "dostatečně mizerný" motocyklový olej, který by do této třídy patřil. JASO MA potom dávala příliš velký interval hodnot a splňovaly ji prakticky všechny běžné motocyklové oleje. Měřítkem kvality a nástrojem srovnávání olejů proto rozhodně nemůže být. Vývojové oddělení Silkolene si proto již v minulosti vyvinulo své vlastní testovací metody, které na oleje kladou daleko větší nároky, zejména ve třecím testu na spojce. Dokonale simulují provozní podmínky nejen použitím materiálů ze skutečné motocyklové spojky, ale zejména ohřevem vzorku testovaného oleje až na 220°C a jeho opětovným ochlazením!
Nedostatků své stávající metodiky si postupně začala být vědoma i sama JASO, a proto loni provedla ve svých metodách jisté změny - viz dále.

Specifikace JASO T904 MA/MB zahrnuje celý soubor fyzikálních a chemických zkoušek a navíc test tření na spojce. Při loňské "novelizaci" byly tyto fyzikální a chemické testy ponechány až na jedinou změnu - zpřísnění obsahu fosforu (nyní je maximum 0,12%, dříve fosfor nebyl limitován, byla pouze povinnost udávat jeho obsah).

Metodika provádění testu tření spojky z roku 2006 je přesně stejná jako byla předtím, ale spodní limity pro novou MA2 se zvyšují následovně:
  1999 (MA) 2006 (MA2) 2006 (MA1)
DFI (Index dynamického tření) 1.45 - 2.50 1.8 - 2.5 1.45 - 1.8
SFI (Index statického tření) 1.15 - 2.50 1.7 - 2.5 1.15 - 1.7
STI (Index času zastavení) 1.55 - 2.50 1.9 - 2.5 1.55 - 1.9

Jak vidno, původní široký interval hodnot třídy MA byl rozdělen na dva užší, přičemž MA2 představuje přísnější standard.

Je důležité poznamenat, že jakýkoli olej, dříve hodnocený jako MA, který převyšuje požadavky MA1 ve všech 3 indexech, bude nyní muset být definován jako MA2. To znamená, že všechny naše motocyklové oleje již splňují MA2 a mohou tedy být označovány jako JASO MA a MA2.

Jako důkaz kvality a výkonnosti produktů Silkolene uvedu následující příklad: Naši vývojoví pracovníci se obávali, že oleje Comp 4 20W-50 a Pro 4 15W-50 mohou mít díky své vysoké viskozitě a střihové stabilitě jisté problémy se splněním JASO MA2, proto je nedávno nechali podrobit kompletním testům JASO. S potěšením mohli konstatovat, že podmínky MA2 splnily oba s dobrou bezpečnostní rezervou - viz hodnoty:

  Limity MA2 Comp-4 20W/50 Pro-4 15W/50
DFI 1.8 - 2.5 2.2 2.1
SFI 1.7 - 2.5 1.9 1.9
STI 1.9 - 2.5 2.1 2.0

Je důležité poznamenat, že soubor testů JASO také zahrnuje testy viskozity HTHS a střihové stability, důležité faktory pro motocyklové motory a převodovky. Oleje Silkolene řad Pro a Comp výrazně překročily požadavky JASO.

Ing. Pavel Brož, Fuchs Oil Corporation (CZ), spol. s r. o.
 
< Předch.   Další >